Maďarsko, jak jej neznáme

Uprostřed Evropy, mezi Slovenskem, Rakouskem, Slovinskem, Chorvatskem, Černou horou, Rumunskem a Ukrajinou se nachází stát Maďarsko, neboli dnes Maďarská republika není pouze Balaton, jak jej známe, největší vnitrozemské jezero v západní a střední Evropě.
bazilika sv štěpána

Z Maďarské historie

Vznik Maďarska započal již roku 89 našeho letopočtu, kdy Římané založili na místě dnešní Budapešti osadu, která se nazývala Aquincum. Tato sada sloužila v dobách minulých jako ochrana zdejšího přechodu přes řeku Dunaj. Osada byla poměrně veliké sídlo, které bylo později vylidněno při úpadku Římské říše, a následném velkém stěhování národů.
·         V desátém století přicházejí na místo dnešního státu již Maďaři. Byli to potomci ugrofinských kmenů.
·         Během vlády Zikmunda Lucemburského v patnáctém století již Maďarsko vzkvétá, a země prosperuje i za vlády Matyáše Korvína Dobrotivého.
·         V letech vlády Jagellonců patřilo Maďarsko s Prahou, Vídní a Krakovem k největším sídlům střední Evropy.
loďka u břehu

Maďarský venkov

Z venkovských regionů Maďarska je u nás nejznámější Valašsko, kde se nachází velká maďarská nížina. Na této nížině jsou slavné široké Pusty neboli travnaté stepy. Právě tato část Maďarské republiky je proslulá svým charakteristickým tradičním oděvem.
·         Další oblíbená oblast v Maďarsku je Hegyalya, která je populární zejména díky svému chutnému Tokajskému vínu. O tomto víně se říká, že je to výtečné těžké víno, které má ohnivě výraznou chuť a temně zlatou barvu.
·         Region Kisalföld v Maďarské republice je malá maďarská nížina, která je známa pro svůj tradiční způsob obživy, a tou je rybářství. Mimoto je charakteristická svojí ojedinělou lidovou architekturou.
·         Pro turisty je v Maďarsku lákadlem místo Dunantul, který má starobylé osídlení v oblasti Somogy. Tato oblast je proslulá nádhernou lidovou dřevořezbou.
 

Doporučené články