Kvůli EET lidé platí, i když nedojde k majetkové škodě

Od zavedení EET proběhlo 154 945 kontrol, a to u 88 701 fyzických osob a 66 244 právnických osob. Uloženo bylo tisíce pokut, na kterých finanční úřady vybrali desítky milionů. Taková čísla jsou poměrně zarážející vzhledem k tomu, že nikdo neutrpěl na majetkové újmě. S EET samozřejmě souvisí i tzv. Účtenkovka, která se opět blíží a ve které mohou běžní občané vyhrát finanční odměnu i automobil.
 nákup s účtenkou

Proč se pokuty ukládají?

Podle Generálního ředitelství uvádí, že podstatné pro stát je sběr informací, který slouží k lepší správě daní. Hlavním cílem elektronické evidence tržeb tedy slouží především k tomu, aby se zamezilo únikům na daních. Přestupky jsou dávány z důvodu upozornění podnikatele, aby řádně dodržoval pravidla a dával si pozor na vydávání účtenek svým zákazníkům.
 
Nevydáním účtenky samozřejmě žádná újma na majetku nevzniká. Krácením tržeb nebo neodevzdáním veškerých daní státu ovšem ano, a to právě na straně státu. Celý problém tedy tkví v tom, že jsou podnikatelé stíháni za to, že nevydají účtenku.
 
To totiž podle Generálního ředitelství cel mohlo vést k tomu, že neodvedou řádně všechny daně. Není proto divu, že malé, střední i velké podniky usilují o zrušení této praktiky. Podle nich by se měly pokuty dávat pouze v případě, že dojde k poškození na majetku, což je více než logické. Nyní můžeme jen čekat, jak bude vše probíhat dál a nejlepší je samozřejmě si vše předem hlídat.
 bezhotovostní platba

Kontroly v číslech

Z provedených kontrol vyplynulo, že chyb se dopouští až třetina živnostníků a společností. Porušení zákona o evidenci tržeb zjistili příslušné orgány u 33,7 procent u fyzických a u 28,3 procent právnických osob. Finanční sankci uložili 26,6 procentům osobám fyzických a 20,9 procentům právnických. Tyto informace vyplývají z údajů přístupných od GFŘ. Další kontroly provádějí přímo celníci. Jen během roku 2018 jich provedly 11 080. Z těch zákon porušilo 1916, což je 17,29 procent.

Doporučené články