Stěhování kancelářských firem


Chystáte se k přestěhování celé firmy, jejíž pracoviště probíhá převážně v kancelářských prostorách? Pak budou ve hře zejména kancelářský nábytek a některé doplňky, jako např. stínící technika, garnýže, vybavení kuchyňky, podlahové krytiny, police s květinami, nápojové automaty, zrcadla, sanitární technika atd.

práce v kanceláři

Pověřte odpovědností své kolegy a podřízené

Organizace stěhovacího procesu je tím nejdůležitějším krokem, bez něhož by se celá akce zhroutila a propadla do nesmírného chaosu. Když, jak se říká, „levá ruka neví, co dělá pravá“, může to vést ke zmatkům, stresu a nakonec i ke zbytečným finančním ztrátám.

Naprosto klíčové je určit zodpovědné osoby na všech úsecích běhu firmy a provádět pak kontrolní schůzky, kde bude jasný přehled o průběhu přípravných prací. Není možné, aby jeden člověk odpovídal za vše, práce se musí rozdělit do dílčích složek a zároveň byste měli mít předem stanoveného koordinátora, který průběh stěhování monitoruje a upozorňuje na nedostatky.

stěhování kartonových krabic

Balení věcí a demontáž nábytku

Tím nejobtížnějším je vždy přípravná fáze, aby se stihlo vše zabalit a připravit včas do termínu stěhování firem v Praze. Jde zejména o balení předmětů do kartonových krabic a demontování kancelářského nábytku. Demontáže nábytku se může zhostit i stěhovací firma, není nutné ponechávat tuto zodpovědnost na zaměstnancích, kteří nemusí být ani technicky zdatní.

Nabízí se otázka, zda vůbec kancelářský nábytek rozebrat a zda není výhodnější přestěhovat jej vcelku. Na tuto otázku je však jednoduchá odpověď: Stěhování rozebíratelného nábytku je riskantní, protože se v průběhu transportu budou velmi zatěžovat spojovací části a nábytek se může poškodit – mohou se tu vylámat vruty, popraskat dýha, rozviklat spojení desek, a tím mohou být některé kusy nábytku značně poškozené až téměř nefunkční. Výrazně se tím zkrátí životnost nábytku a dojde ke zbytečným finančním nákladům.

Doporučené články