Vlastní studna je lepší než společný vodojem

Společné vodojemy mají ale tu nevýhodu, že obce mohou v případě většího sucha nařídit snížení spotřeby vody. To vám u vlastní studny nehrozí, protože vyhloubení studny podléhá mnoha legislativním požadavkům. Vyhloubit si na svém pozemku nelze jen tak, a musíte splnit řadu podmínek, bez kterých půjde o nelegální stavbu, kvůli které můžete dokonce dostat nemalou pokutu. Pokud si přejete mít na svém pozemku čistou a pitnou vodu, u které nemusíte mít strach ze zdravotních potíží, začněte se k výstavbě připravovat předem. Vyřízení všech podkladů totiž trvá někdy i déle, než by člověk čekal.

střecha studny

Výstavbě studny předchází stavební povolení. Je to nezbytný proces k tomu, aby si člověk mohl užívat svou vlastní vodu. Stavební povolení vám stavební úřad příslušný všemu bydlišti vydá nebo zamítne na základě podkladů, které mu dodáte. Stavební úřad od vás bude vyžadovat

  1. Projektovou dokumentaci
  2. Rozhodnutí o umístění stavby
  3. Hydrogeologický posudek

Právě posudek je jedním ze stěžejních dokumentů, než kterých vám úřad povolení nedá. Posudek obsahuje velmi důležité informace ohledně místa studny. Najdete v něm způsob stavby studny – zda bude provedena vrtáním nebo kopáním, dále z jakého zdroje budete čerpat vodu, a také jak hluboká může studna být. Na základě zpracování všech požadavků stavební úřad může vydat stavební povolení. Dejte si při stavbě studny pozor i na kolaudaci, protože bez ní nesmíte začít studnu používat.

kopání studny

Pokud chcete mít svou vlastní studnu, rádi pro vás zpracujeme veškeré zákonem vyžadované podklady – od projektu až po posudek. Naše ceny jsou příznivé, a určitě vás potěší, že vám nabízíme nezávaznou konzultaci, kde vám sdělíme přibližnou cenu. Na základě konzultace se můžete rozhodnout, zda naše služby využijete. Klienti jsou s naším přístupem spokojeni, protože svou práci děláme velmi pečlivě, aby všechny podklady obsahovaly vše, co úřady vyžadují.

Doporučené články